Presentatie bestuur ZLTO De Peel

In Liessel is de nieuwe afdeling ZLTO De Peel opgericht.

ZLTO De Peel is ontstaan door een fusie van de ZLTO-afdelingen Asten, Deurne, Someren en Helmond-Mierlo.

De agrarische sector staat de komende decennia voor de nodige uitdagingen en om die reden is krachtenbundeling essentieel. Ook de belangenbehartiging is niet makkelijker geworden vanwege de vele belangen, die er spelen in het werkgebied van de ZLTO-leden.

Door de afname van het aantal agrarische bedrijven is een fusie onvermijdelijk geworden om de belangen van de leden goed te kunnen blijven behartigen.

De ZLTO-afdeling De Peel kent nu 538 leden, waarvan 400 bedrijfsleden en meewerkende leden zijn

De bestuursleden zijn voorzitter Mario Berkers (Vlierden), secretaris Toon Verstegen (Asten), penningmeester Mariƫlle van Lieshout (Liessel), werkgroep PR Kayleigh van den Einden (Lierop), werkgroep Leden Chantal van der Westerlo (Heusden), werkgroep Bodem en Water Rianne van Helmond (Ommel) en Harrie Swinkels (Someren). Frank Rooijakkers (Asten) en Stefan Thelosen (Someren-Heide) nemen zitting in de werkgroep Ruimtelijke ordening.

Het e-mailadres van ZLTO De Peel is zltodepeel@zlto.nl.

Foto Harrie van der Sanden