Presentatie visie Park 't Loverveld

Het evenemententerrein aan de Lienderweg in Asten wordt Park 't Loverveld.

Samen met omwonenden en belanghebbenden heeft de gemeente Asten een visie uitgewerkt.

De presentatie van deze visie is op dinsdag 7 februari om 19.30 uur in Sportcafé de TapgAsten in De Schop aan de Lienderweg in Asten.

Net buiten het centrum van Asten ligt een groot park dat in de Astense volksmond ‘het evenemententerrein’ wordt genoemd. Het park is verouderd en aan een opknapbeurt toe. Met de inbreng van omwonenden en belanghebbenden is er een visie uitgewerkt die de gemeente Asten samen met het ontwerpbureau Kruit Kok aan de inwoners wil presenteren. Op basis van deze visie zal eind dit jaar budget aan de gemeenteraad worden gevraagd om de plannen uit te kunnen voeren.

De gemeente wil veel van het huidige terrein behouden maar wel omvormen naar een echt park.

Belangrijke doelstellingen voor het nieuwe park zijn: 

• Ruimte geven aan de water- en klimaatopgave van de gemeente Asten

• Aantrekkelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente Asten: ontspannen en spelen voor jong en oud

• In fases uitvoerbaar en toekomstbestendig zijn

• Biodiversiteit behouden en vergroten

• Omliggende wijken verbinden met slimme routes

• Betekenis en allure uitstralen voor heel Asten

De doelstellingen sluiten aan op de ambities die de gemeente Asten heeft in haar omgevingsvisie.

Deze zijn:  

• Het ontwikkelen van een gezonde en activerende leefomgeving, met veilige en aantrekkelijke  plaatsen om te bewegen en elkaar te ontmoeten.

• Het behouden en verbeteren van een groene leefomgeving waarin hittestress beperkt wordt,  het water voldoende ruimte krijgt en de biodiversiteit hoog is.

Meer informatie: www.asten.nl/loverveld.