Prijsuitreiking werkstukken HAVO 4 Varendonck College

De gemeente Asten vindt het belangrijk de verbinding te maken met jongeren. 

Daarom werkt de gemeente al een hele tijd samen met het Varendonck College. 

In het kader van het programma Vitale Democratie hebben leerlingen van HAVO 4 voor het vak Maatschappijwetenschappen onderzoek gedaan naar onderwerpen die aansluiten op de maatschappelijke opgaven uit de Toekomstagenda 2030. 

Willem Schoof

Uit de 15 inzendingen zijn de beste 4 gekozen. 

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk ontving op donderdag 22 juli de genomineerden in de raadzaal en heeft de prijzen uitgereikt.

Willem Schoof

Het winnende werkstuk ging over huisvesting van arbeidsmigranten.

Een tweede plaats was voor het onderzoek naar zonne-energie.

Een gedeelde derde plek was voor een onderzoek naar Koop Lokaal en de Omgevingswet.

De burgemeester was verrast over de actualiteit en kwaliteit van de onderzoeken.

De onderzoeken zijn ook te bekijken op de website van de gemeente Asten, www.asten.nl/toekomstagenda-asten-2030/vitale-democratie.

Willem Schoof