Proef met houtsnippers voor minder stikstof in de sloten

Waterschap Aa en Maas buigt zich momenteel over de vraag of houtsnippers helpen om de sloten schoner te maken.

Het waterschap is een proef gestart om te kijken of houtsnippers drainagewater kunnen zuiveren van stikstof. Drainage is het afvoeren van overtollig grondwater uit de bodem. Dat wordt veel gedaan in de landbouw. Na de teelt van gewassen blijven er mineralen over in de grond, omdat planten niet alles opnemen. Deze mineralen spoelen met het grondwater naar de sloot. Een teveel aan mineralen - zoals stikstof - is niet goed voor de kwaliteit van het water. Te veel stikstof zorgt voor blauwalg en de overmatige groei van planten en kroos.

De bioreactor met houtsnippers

In de proef loopt het grondwater eerst via een zogeheten bioreactor met houtsnippers. Dat kun je zien als een groot filter. Bacteriën die in de houtsnippers leven, zetten de stikstof dan om in stikstofgas (N2). Dit proces heet ‘denitrificatie’. Onze lucht bestaat voor 78% uit stikstofgas. Het is dan ook niet schadelijk en zorgt ook niet voor het neerslaan van stikstof op natuurgebieden, zoals bij andere vormen van stikstof.

In het buitenland is er al met houtsnippers geëxperimenteerd. In Denemarken en de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Daar bevatte het uitspoelend grondwater 20 tot 40% minder stikstof.

Het waterschap meet met sensoren hoe het water er aan het begin uitziet en hoe het uiteindelijk verder wordt afgevoerd. De eerste resultaten verwachten we in het voorjaar van 2024.

Het waterschap doet de proef samen met onderzoeksinstituten Wageningen University & Research, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), KWR Watercycle Research Institute en Deltares. Ook zijn Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies Noord-Brabant en Flevoland en waterschap Zuiderzeeland betrokken.