Puur Sangh 55 jaar met nieuwe voorzitter

Op woensdag 14 april bestaat Astens Gemengd Koor Puur Sangh 55 jaar en dat moet gevierd worden.

Door Covid-19 zal het feest nog even moeten wachten.

In de afgelopen maanden is er weliswaar niet meer gezongen, maar zijn er plannen gemaakt voor de tijd die komen gaat. Als alles meezit, wil Puur Sangh vanaf september weer (feestelijk) gaan starten met de repetities en op 12 december een benefietconcert uitvoeren ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum van Puur Sangh, in samenwerking met Harmonie St. Cecilia en het kinderkoor De Dauwdruppeltjes.

Het thema zal zijn ‘Meedoen’ en de opbrengst komt ten goede aan de Stichting Leergeld. 

In mei 2022 wordt met enige vertraging Het Requiem van W.A.Mozart uitgevoerd onder leiding van Ton Slegers, die als interim-dirigent alle concerten zal begeleiden totdat Puur Sangh een nieuwe dirigent heeft. De sollicitatiegesprekken hiervoor zijn het vorig jaar stilgelegd, maar zullen naar verwachting einde 2021 weer opgestart worden. 

Tineke van Dijk heeft op 18 maart de voorzittershamer overgedragen aan Jenny Heijmans, die al eerder voorzitter was en alle ‘ins en outs’ van het koor al kent.

Tineke heeft zes jaar lang, na twee termijnen, Puur Sangh op een voortreffelijke, bezielende en enthousiaste manier  geleid, terwijl het een zeer pittige periode was met tweemaal de zoektocht naar een nieuwe dirigent en de moeilijke coronatijd.