Puur Sangh op zoek naar tenoren en bassen voor het Requiem van Mozart in Asten

Op zondag 1 mei voert Puur Sangh om 20.00 uur het Requiem van Mozart uit in de H. Maria Presentatiekerk in Asten.

Het orkest Brabant Sinfonia zal het koor begeleiden en er zullen vier solisten optreden. Dit alles onder leiding van interim-dirigent Ton Slegers.

Puur Sangh zoekt projectleden en vooral tenoren en bassen. 

Sopranen en alten zijn beperkt welkom als de stemverhouding dit toelaat. Dit wordt in overleg met de dirigent bepaald. 

De repetities zijn op donderdagavond in De Kluis, Kluisstraat 19 in Ommel.

Op 6 januari 2022 start de eerste repetitie voor de projectleden, vooraf gegaan met de Nieuwjaarsborrel van Puur Sangh. De begintijd zal rond 20.00 uur zijn.

De bijdrage is € 45, exclusief partituur.

De generale repetitie is verplicht bij te wonen.

Vanwege de korte repetitietijd van vier maanden wordt er van de projectzangers verwacht dat ze in staat zijn zelf ook thuis te oefenen.

Hiervoor vind je oefenpartijen op de website van Puur Sangh.         

De dirigent geeft iedere repetitie kleine delen huiswerk op, die tijdens de volgende repetitie geoefend worden. 

Heb je interesse, wil je informatie en ben je enthousiast om je aan te melden, neem dan contact op met dirigent Ton Slegers, tel. 06-47760629, e-mail tonslegers@hotmail.com.

Puur Sangh weet niet hoe de coronasituatie zal zijn in januari, maar ze hopen dat iedereen gevaccineerd is.