Puur Sangh luisterde oecumenische dienst op in Antoniuskerk

Het koor Puur Sangh uit Asten luisterde op zondag 9 oktober de oecumenische dienst op in de Antoniuskerk in Heusden.

Het thema 'Tijd om te oogsten' was heel treffend.

Het was het eerste concert met de nieuwe dirigent Rob Jacobs.

Met volle aandacht en concentratie zette Puur Sangh een prachtige klank neer met mooie toepasselijke liederen, zoals het Locus Iste, Notre Père en Irish Blessing.

Aan de hand van Bijbelteksten door diaken Swaanen en dominee Van Litsenburg en met de drie samenzangliederen werd de dienst een mooi geheel. Het werd een mooie oogst.