Raad van State stelt gemeente Asten op alle punten in gelijk

De Raad van State heeft op woensdag 21 december geoordeeld dat de gemeente bevoegd was om handhavend op te treden tegen het huisvesten van arbeidsmigranten op het vakantiepark Prinsenmeer in Ommel.

De eigenaar van het park, Oostappen Groep, tekende hoger beroep aan nadat de rechtbank in ’s-Hertogenbosch de gemeente in 2020 op alle punten in het gelijk stelde.

Huisvesting arbeidsmigranten niet toegestaan

De gemeente legde in 2019 een last onder dwangsom van 500.000 euro op om de bewoning van het vakantiepark door arbeidsmigranten te beëindigen. Bewoning door arbeidsmigranten is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Oostappen Groep was het niet eens met de opgelegde last omdat er volgens haar bijzondere omstandigheden zijn op grond waarvan van handhavend optreden had moeten worden afgezien.

Burgemeester Van Extel-Van Katwijk van de gemeente Asten stelt: ,,Natuurlijk voelden we ons al gesterkt door de uitspraak van de rechtbank. We zijn tevreden met de uitspraak van de  hoogste bestuursrechter die het handelen van Oostappen Groep als onrechtmatig betitelt en bevestigt dat de gemeente bevoegd was om handhavend op te treden. Het is een taak van de (gezamenlijke) overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat iedereen gelijke kansen krijgt én dat de leefomgeving veilig is en blijft. Wanneer vermoedens bestaan dat deze zaken in het geding zijn, treedt de overheid hier gezamenlijk tegen op. De gemeenten in Brabant en Zeeland waarin een park van Oostappen Groep is gevestigd lopen tegen dezelfde dingen aan en trekken daarom gezamenlijk op''.