Razom start met onderwijs voor Oekraïense kinderen

Op 10 mei opent Razom haar deuren voor Oekraïense kinderen van groep 3 tot en met groep 8.

De kinderen die in Someren, Asten en Deurne verblijven, kunnen hier onderwijs krijgen. Twee dagen per week wordt er intensief ingestoken op het leren van de Nederlandse taal.

De andere dagen van de schoolweek gaan de kinderen naar de wijkschool; de school die dicht bij hun huidige verblijfplaats ligt.

Elke dinsdag en woensdag gaan de kinderen van groep 3 tot en met 8 naar Razom aan de Kruiskensweg in Asten.

In een lokaal van KC De Ontdekking krijgen zij onderwijs van een gespecialiseerde leerkracht en een onderwijsassistent. Het doel is zo veel mogelijk Nederlands te leren. 

De andere schooldagen gaan de kinderen naar een school in de wijk waar ze verblijven. Zij kunnen een deel van de lessen volgen en werken aan hun eigen taken. Op de wijkschool komen zij in contact met leeftijdsgenoten die ze ook buiten schooltijd weer kunnen ontmoeten. Zo kunnen de kinderen gemakkelijker integreren in hun nieuwe omgeving. 

Jongere kinderen (kleuters) krijgen het onderwijs volledig op de wijkschool.

Razom (Pa3om) betekent 'samen'. Een toepasselijke naam voor deze onderwijsvoorziening. De kinderen komen in aanraking met een nieuwe cultuur, die voor hen samen zal gaan met hun eigen cultuur.

Daarnaast volgen ze het onderwijs op twee plekken. Bij Razom samen met andere kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Op de wijkschool samen met kinderen die ze in het dagelijks leven tegen kunnen komen. 

De naam past ook goed bij de totstandkoming: de stichtingen voor basisonderwijs, Prodas en PlatOO, hebben Razom samen vorm en inhoud gegeven. 

Na de meivakantie gaat Razom van start met 13 leerlingen.