Algemeen Belang vindt dat college nog meer zijn best moet doen om echt naar de inwoners en ondernemers van Asten te luisteren

Algemeen Belang vindt dat het college van Asten nog meer zijn best moet doen om echt naar de inwoners en ondernemers van Asten te luisteren.

Fractievoorzitter Paul Bakens van Algemeen Belang vindt dat er nog wel wat verbeteringen kunnen plaatsvinden inzake het communiceren en feedback geven aan de inwoners van Asten. Of het hier nu gaat om ideeën van de gewone burger(s) of van ondernemers in de gemeente er mag wel wat meer vaart en interesse inzitten.

Dit schrijft Paul Bakens: ,,We noemen enkele voorbeelden waar men vraagtekens bij kan zetten van had het niet anders of beter gekund. Als eerste voorbeeld noemen we het op de schop gooien van het evenemententerrein met daaraan gekoppeld een realisatie van een eventueel skatepark. Men komt als gemeente met een voorstel wat al voorbereid is door een bureau met drie mogelijkheden, A, B of C. Weliswaar is er van tevoren een wandeltocht gemaakt over het evenemententerrein met enkele omwonenden maar de echte inbreng kan men pas leveren op een georganiseerde avond voor iedereen waar men de keuze voorgelegd krijgt van drie varianten. Is hier dan wel sprake van een brede input die daadwerkelijk het vertrekpunt moet zijn van wat de inwoners zelf echt willen? Wat betreft het skatepark heeft men ook niet echt goed geïnventariseerd wat de omwonenden aan het evenemententerrein echt willen. Dit bleek uit de tientallen bezwaren die kwamen vanuit de omliggende wijken. Als men zo een dergelijk plan wil inpassen waarvan omwonenden verwachten dat dit tot overlast en andere zaken zal leiden moet men van tevoren een buurtdialoog houden.

Als tweede voorbeeld kunnen we benoemen dat bepaalde politieke partijen maar blijven opperen dat de markt autovrij moet worden en dat men blij is dat nu CDA ook die richting uit denkt. Echter ook hier wordt veel gepraat alvorens men eens echt gaat inventariseren wat “vooral” de gevestigde ondernemers op en rondom de markt hiervan vinden? Hoe staat het centrummanagement, die al hun leden vertegenwoordigen, hier tegenover? Ook omwonenden burgers aan de Markt moet men raadplegen. Het gaat per slot van rekening om de boterham van deze ondernemers. Hun opvattingen moeten als belangrijkste gewogen worden alvorens men wat roept.

Een derde voorbeeld is de verhoging van de toeristenbelasting. De politiek heeft hierover een uitgesproken mening maar gaat überhaupt niet met de recreatiesector in gesprek hierover. Wat betekent dit voor hen? Men gaat er gewoon aan voorbij. Ook dit zijn ondernemers.

Het vierde voorbeeld is het ongenoegen welke diverse bewoners uit de Saturnusstraat hebben geuit inzake de slechte reconstructie van het wegdek voor hun woningen. Twee maanden geleden nog in de commissie behandeld en verder is er niks meer meegedaan door de wethouder. Nu hebben ze wederom een brief gestuurd over hun ongenoegen van de afhandeling en stellen bij voorbaat de gemeente aansprakelijk mocht er iets gebeuren waarbij letsel kan worden opgelopen.

Als vijfde voorbeeld kunnen we hier benoemen de brief van 18 oktober 2022 van bezorgde omwonenden die wonen aan de Hemelberg, Polderweg en Bergweg. Deze ging over de T-splitsing Polderweg-Hemelberg waar het zeer onoverzichtelijk is om over te steken en waarbij het steeds maar net goed gaat. Ook hier zijn we al een maand verder en de bewoners hebben nog niets vernomen. De wethouder zou er toch iets meedoen, op zijn minst iets van zich laten horen.

Steeds wordt er maar gepraat over het voeren van omgevingsdialogen en betrekken van burgers bij plannen en het goed luisteren er naar. Dan zijn dit voorbeelden genoeg om bij zichzelf te rade te gaan of dit de weg is om burgers meer vertrouwen in de politiek te geven?

Fractie Algemeen Belang