Reactie Algemeen Belang op overschot 3 miljoen euro gemeente Asten

De fractievoorzitter van Algemeen Belang Paul Bakens reageert in een ingezonden stuk op het overschot van 3 miljoen euro bij de gemeente Asten.

De tekst:

,,Algemeen Belang waarschuwt voor te groot optimisme binnen de raad en het college van de gemeente Asten. We zijn blij dat we goede positieve cijfers naar buiten kunnen brengen, maar denk vooral niet dat Sinterklaas te vroeg naar Asten is gekomen. Dit overschot is wel incidenteel’’, aldus de fractievoorzitter Paul Bakens van Algemeen Belang. ,,Gelukkig hebben de afgelopen 12 jaar de wethouders Jac van Bussel (8 jaar) en Henk Van Moorsel (4 jaar) van Algemeen Belang, die financiën beheerd hebben, goede sturing en richting kunnen geven aan de te volgen financiële koers om Asten financieel gezond te houden.Echter, er liggen wel degelijk gevaren op de loer; oplettendheid is hier geboden. De kosten omtrent jeugdzorg blijven een issue. Het totale pakket WMO is een blijvend aandachtspunt, hier moet men scherp op blijven acteren’’.

Bakens vervolgt: ,,Ingeschatte calculaties bij projecten worden teveel (financieel) overschreden. Dit kan dan weliswaar aan externe factoren liggen, maar een betere kijk op het geheel door ambtenaren en wethouder(s) is ook een must. Denk hierbij aan onder andere de verbetering van de Logtenstraat, aanpak van Voorste Heusden (dat duurder gaat uitpakken dan geraamd), het fietspad aan de Dijkstraat en de nieuw te bouwen basisschool met kinderopvang aan de Beatrixlaan. Als dit een trend blijft, zullen de algemene reserves blijven slinken. Beter huiswerk is hier zeer zeker op zijn plaats’’.

Bakens: ,,Nieuwe wensen zijn er voldoende, denk hierbij aan wat elke fractie heeft geuit voor de verkiezingen, onder andere een nieuw te bouwen sporthal met zwembad (het oude complex is bijna afgeschreven en met een nieuw te bouwen complex op wellicht een andere locatie kan men een win-winsituatie creëren) en betaalbare woningen als invulling op het oude complex en daaromheen liggende grond. De meeste partijen willen daarnaast de jeugdsubsidies van de verenigingen verhogen. Het opknappen van het Ploegmakerspark, dat uitgesteld was naar 2025, kan dan wellicht naar voren gehaald worden’’.

,,Algemeen Belang is een voorstander van het gelijk laten blijven of nauwelijks verhogen van de ozb. Echter, als men niet oplet, wordt de burger zo dadelijk weer de dupe van omslachtig beleid en gaat de ozb fors omhoog. Men geeft nu al aan 1 miljoen te willen reserveren voor de oplopende bouwkosten en energiekosten. Denk hierbij ook aan een reservering van enkele tonnen voor zo dadelijk het opknappen/onderhoud van sportparken (denk aan onder andere ledverlichting en onderhoud van de toplaag van sportvelden) en de wensen van diverse sportverenigingen en cultuurinstellingen. Voordat je het weet, is het meeste al weer verdampt als je niet scherp blijft’’, aldus Bakens.

,,We hebben de laatste jaren een beleid gevoerd (in goed overleg met de verenigingen) om alle sportparken te gaan privatiseren en nu zou men met het procesvoorstel van het Tipipark weer als gemeente eigenaar worden van het complex dat men wil gaan aanleggen in samenhang met het aanpakken/verbeteren van het evenemententerrein aan de Lienderweg, met daaraan verbonden de grote risico's voor de gemeente. Dit beleid staat haaks op het beleid van de afgelopen jaren, dat zijn vruchten heeft afgeworpen en waar partijen, die nu in de coalitie zitten, mede-ondersteuner van waren. De gelden die beschikbaar zijn gesteld voor kleine en grote burgerinitiatieven door de gemeente betekenen dat de onderleggers hiervan (lees: inwoners) zelf hun beoogde plannen uitvoeren, waarbij de gemeente wellicht bereid is om in bepaalde mate facilitaire ondersteuning te bieden alsmede hun kennis te delen. Wellicht zou een mooie grote speeltuin ontwikkelen op het evenemententerrein een beter idee zijn en zou hiermee een grotere doelgroep aangesproken worden om gezellig naar het evenemententerrein te komen met kinderen of kleinkinderen’’, aldus de fractievoorzitter van Algemeen Belang.