Reactie CDA Someren op brief Gemeenschapslijst en LSH over voortgang coalitie

Het CDA heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Someren waarin de partij reageert op de laatste brief van de Gemeenschapslijst en LSH over de voortgang van de coalitie.

De tekst van de brief:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij deel ik u mee dat wij de heer De Groot inmiddels hebben laten weten in te stemmen met een overleg waarom hij gevraagd heeft bij brief van maandag 16 mei jongstleden. 

De fractie CDA Someren begrijpt de keuzes die de Gemeenschapslijst tot nu toe maakt bij de coalitievorming evenwel niet. De Gemeenschapslijst vaart een koers die niet alleen afwijkt van alle gemaakte afspraken maar ook van het advies van de informateur. Dat heeft geleid tot een stand-still in de coalitievorming.

Tot een gesprek, samen met Wij zijn Someren-VVD, zijn wij echter bereid. Niet in gesprek gaan, leidt tot verdere vertraging en dat is niet in het belang van Someren.

Alleen door met elkaar te praten kan je werken aan begrip en kan je mogelijk tot een oplossing komen. Welke oplossing dat ook is. Wij hopen antwoord te krijgen op een aantal vragen die bij ons gerezen zijn en hopen dat er weer een basis voor vertrouwen ontstaat. Want dat ons vertrouwen een deuk op gelopen heeft moge duidelijk zijn.

Namens de fractie CDA Someren,

Arjan Evers