Reactie CDA Someren op oproep Wij Zijn Someren-VVD

Wij Zijn Someren-VVD heeft op zondag 10 april de oproep gedaan aan CDA Someren en de Gemeenschapslijst om in het belang van Someren het gesprek over de vorming van een coalitie, gebaseerd op het advies van de informateur, weer op te pakken.

CDA Someren reageert middels deze verklaring: ,,CDA Someren is na intern beraad bereid gehoor te geven aan de oproep. Wij delen de mening van Wij Zijn Someren-VVD dat het advies van de informateur recht doet aan de verkiezingsuitslag, door de raad is aanvaard en niet is weersproken. Wij betreuren de stap die de Gemeenschapslijst vrijdag 8 april heeft gezet dan ook en volgen de motivatie daarvan niet. Voor nu wachten wij af of de Gemeenschapslijst ook gehoor geeft aan de oproep’’.