Reactie van Leefbaar Someren op de coalitievorming in Someren

Ook de fractie van Leefbaar Someren reageert op de laatste brief van de Gemeenschapslijst en LSH inzake de coalitievorming in de gemeente Someren.

Aan de gemeenteraad schrijven ze het volgende:

Geachte raadsleden,

Het wordt wel een echte soap, de coalitievorming in Someren. RTL en Talpa kunnen hier een puntje aan zuigen.

Halve waarheden, verdraaiingen en eigen interpretaties geuit door de Gemeenschapslijst en LSH zijn aan de orde van de dag. Hierdoor levert het proces alleen onnodige vertragingen op en wordt ook duidelijk ongeloofwaardig..

Het advies van de informateur wordt door de GL en LSH genegeerd en het proces wordt volledig naar eigen hand gezet. Een democratische samenleving onwaardig.

Eigenbelang, machtslust en een wethouder leveren zijn de uitgangspunten bij GL en LSH.

Het belang van onze inwoners wordt beschadigd  en genegeerd. Evenals het goede werk van de informateur. Schandalig en onbeschoft.

Leefbaar Someren heeft nooit bij de informateur gezegd dat de Gemeenschapslijst in de coalitie zou moeten. Dit is in dat stadium niet aan de orde.

Wel hebben wij gezegd dat gezien de uitslag van de verkiezingen de GL het eerst aan zet is om met CDA en Wij Zijn Someren-VVD in gesprek te gaan voor de eventuele vorming van een coalitie.

Niets van dat is gebeurd tot op dit moment.

Wij hebben ook nog een tweede optie genoemd waar we op dit moment om de lopende besprekingen niet te beïnvloeden nu niet over publiceren.

Het buiten iedereen om slinks binnensluizen van LSH door de Gemeenschapslijst laat duidelijk zien hoe deze partijen aan elkaar klitten. De beste constructielijm is er blijkbaar niks bij.

‘Het doel heiligt de middelen’’ blijkt hun motto te zijn. Ellende is vaak het resultaat hiervan ten koste van onze democratie en onschuldige mensen (in dit geval de Somerense inwoners).

Trouwens wat heeft LSH met hun slechts 2 zetels te zoeken bij deze besprekingen? Niks!

Het CDA wordt met 4 zetels onterecht buitengesloten. Snapt u het nog?

Al met al is een goede verhouding en vertrouwen tussen Leefbaar Someren en de GL en LSH inmiddels wel ondenkbaar geworden en gaat Leefbaar Someren ook geen samenwerking meer aan met GL en LSH in welke vorm dan ook.

Wij staan voor democratie en niet voor sluwe trucjes ten koste van Someren en haar inwoners.

Openheid, eerlijkheid en transparantie zijn hier ver te zoeken en deze drie items zijn juist de items waar Leefbaar Someren voor staat. Puur in het belang van onze gemeente. Hier blijven we voor staan en werken we wel aan een gezonde toekomst voor Someren.

Aan dit dubieuze circus werken we dus duidelijk niet mee.

Leefbaar Someren blijft open staan voor gesprekken met partijen waarin we wel vertrouwen hebben over welk onderwerp dan ook.

Fractie Leefbaar Someren, Arnold Verhofstad, Rien van Dinther en Peter Merlijn Schols (aspirant-commissielid)