Reactie Wij zijn Someren-VVD op brief van de Gemeenschapslijst en LSH

De fractie van Wij zijn Someren-VVD heeft de gemeenteraad een brief gestuurd met daarin een reactie op de brief van de Gemeenschapslijst en LSH van 16 mei.

De tekst:

Geachte raadsleden,

In reactie op de brief van 16-05-2022 van de Gemeenschapslijst en LSH sturen wij u deze brief.

We willen niet inhoudelijk reageren op de brief. Immers in onze brief d.d. 04-05-2022 hebben we al een reactie gegeven.

We zijn verheugd om te lezen dat de Gemeenschapslijst nu wel bereid is om een gesprek aan te gaan met Wij Zijn Someren-VVD en CDA Someren, dit conform het advies van de informateur.

Wij zijn nog steeds van mening dat het advies van de informateur recht doet aan de verkiezingsuitslag.

We vinden het jammer dat de Gemeenschapslijst niet aangeeft wat hun afweging is geweest om eerst het gesprek met LSH aan te gaan waarbij wij de indruk krijgen dat er onderling al afspraken zijn gemaakt of toezeggingen zijn gedaan.

Openheid, zeggen waar je voor staat en wat je wil bereiken, daar kan toch niemand op tegen zijn. Dit is ons inziens de basis voor een goede samenwerking.

Hoewel wij kritisch zijn over de manier waarop dit proces verloopt en de nu voorgestelde variant willen we in het belang van Someren graag het gesprek aangaan en verzoeken wij de andere partijen om nog deze week aan tafel te gaan voor een inhoudelijk gesprek.

We hopen hiermee ook te kunnen stoppen met communiceren via brieven en de pers.

Met vriendelijke groet,

Fractie Wij Zijn Someren-VVD Jules Klessens, Koert Kusters, Nancky van Doorn-Peerlings.