Realisatie rotonde Buizerdweg in Heusden stap dichterbij

De gemeente Asten en de provincie Noord Brabant hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van een rotonde op de N279 ter hoogte van de Buizerdweg en de Meijelseweg in Heusden.

De provincie start volgens planning begin 2022 met de renovatie van de provinciale weg van het knooppunt N279-A67 tot aan de Limburgse grens.

Bij deze renovatiewerkzaamheden wordt ook de nieuwe rotonde aangelegd.

Nu ligt er nog een breed kruispunt met middenberm bij de oversteek van de Meijelseweg naar de Buizerdweg. De aanleg van de rotonde moet leiden tot een verkeersveiligere situatie. Naast de renovatie van de provinciale weg en de aanleg van de rotonde worden er ook herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de parallelweg Meijelseweg.

De provincie Noord Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. De gemeente Asten betaalt mee aan de aanleg van de rotonde en aan het herstel van de parallelweg.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de N279 is te vinden op de website van de gemeente Asten onder het kopje “projecten in uitvoering”.

Wethouder Bankers (mobiliteit): ,,De gemeente Asten heeft geruime tijd en nu met succes bij de provincie gepleit voor een rotonde op de N279 bij de Meijelseweg en de Buizerdweg. Het is een relatief drukke oversteek voor verkeer van en naar Heusden. Bovendien maakt dit kruispunt onderdeel uit van toeristische fietsroutes rondom de Peel. Na de aanleg van het fietspad Meijelseweg enkele jaren geleden is dit opnieuw een belangrijke stap om de verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren.”