Rijkswaterstaat start eind maart met onderhoud kanaaloevers in Someren-Eind

Vanaf eind maart worden de damwanden aan de oevers van de Zuid-Willemsvaart vervangen. Dit gebeurt in Someren-Eind, tussen sluis 12 en 13, vooral aan de oostelijke oever.

Damwanden houden oevers van kanalen stabiel en het water op haar plek. Om die functie te behouden worden de oude betonnen damwanden vervangen door nieuwe stalen damwanden. Dat voorkomt onveilige situaties rond de oever én het dichtslibben van de vaarweg.

Geen last voor verkeer

De werkzaamheden, vooral vanaf het water, vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Wegen en fietspaden blijven gewoon toegankelijk.

Er is geen last voor het verkeer. Last voor de scheepvaart is minimaal. De nieuwe damwanden worden al trillend de grond ingebracht. Dat is te horen en soms ook te voelen. De trilling zorgt niet voor schade omdat gebouwen ver genoeg van het werk vandaan liggen.

Aanleg uitstapplaatsen voor dieren

Rijkswaterstaat legt ook fauna-uitstapplaatsen aan. Een fauna-uitstapplaats (FUP) is een constructie in de damwand. Dieren die per ongeluk in het water belanden kunnen zo gemakkelijk uit het water komen.