Rijvaardigheidsrit VVN voor 55-plussers

Veilig Verkeer Nederland-afdeling Someren houdt een opfriscursus voor theorie en praktijk.

Op deze manier probeert VVN automobilisten, die al langer hun rijbewijs hebben, tips aan de hand te doen zodat ze daarna nog veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen.

De opfriscursus is op maandag 13 juni van 8.45 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis De Bunt in Someren-Heide.

Deelname staat open voor 55-plussers uit Someren die een rijbewijs bezitten.

rijvaardigheidsrit 55 plussers Rob Fritsen

De bedoeling is dat u de mogelijkheid krijgt uw rijgedrag en uw verkeerskennis onder de loep te nemen. Het is beslist géén examen, meer een test om erachter te komen hoe u rijdt en of u op de hoogte bent van de verkeersregels.

Er worden drie onderdelen afgewerkt. Allereerst gaat u met een ervaren rijinstructeur met uw eigen auto een eindje rijden in de omgeving. Na afloop wordt de rit met de instructeur besproken. Misschien kan hij u handige tips geven. Daarna wordt uw kennis van de verkeerstheorie nog eens opgefrist, met name veel voorkomende verkeersproblemen en nieuwe verkeersregels worden onder uw aandacht gebracht. Tenslotte kunt uw ogen laten testen en uw gehoor laten controleren.

Het aantal deelnemers is helaas beperkt, meldt u dus zo spoedig mogelijk aan.

De eigen bijdrage voor deze cursus bedraagt € 15.

Aanmelden kan via e-mail somerenvvn@gmail.com.

rijvaardigheidsrit 55 plussers Rob Fritsen