Schaduwraadvergadering Gemeenschapslijst in Bibliotheek Someren

De Gemeenschapslijst houdt op maandag 9 januari een de schaduwraadvergadering en de jaarvergadering in de Bibliotheek Someren.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda jaarvergadering

1. Opening

2. Financiën:

    a. Jaarverslag

    b. Kascontrole

    c. Vaststellen contributie

3. Aftreden bestuur

4. Verkiezing bestuursleden

5. Rondvraag

In de schaduwraadvergadering worden de agenda’s van de betreffende raad- en commissievergaderingen behandeld.

Uiteraard komen tijdens de rondvraag ook andere punten aan bod én kunt u vragen stellen aan raads- of commissieleden. 

De volgende schaduwraadvergadering is op dinsdag 14 februari in De Einder in Someren-Eind.