Schriftelijke vragen Gemeenschapslijst over nieuwe gemeentesecretaris

De Gemeenschapslijst stelt op donderdag 25 maart tijdens de gemeenteraadsvergadering schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Someren. 

Geacht college, tijdens de raadsvergadering van 25 maart zouden wij graag onder agendapunt 4e, uw reactie vernemen op het volgende:

Vorige week donderdag 18 maart ontvingen wij via het griffienieuws en ongeveer op hetzelfde moment vernamen wij via ED.nl dat er een interim-gemeentesecretaris was aangesteld.

Er bestond echter een groot verschil tussen de inhoud van beide berichten.

Aangezien wij als gemeenteraadsleden van niets wisten, deed het onze wenkbrauwen fronsen en riep het nogal wat vragen op. De dagen erna werden de berichten vanuit gemeente en pers nog een paar keer aangepast maar echt duidelijker werd het er niet op. 

Daarom dient de Gemeenschapslijst de volgende vragen in:

1. Op welk moment is bekend geworden dat de huidige gemeentesecretaris de heer Van Leeuwen niet op de eerder gecommuniceerde 1 mei, maar op 9 april met vroegpensioen gaat? En wat is de reden dat dat die datum drie weken naar voren is gehaald?

2. Is er een reden dat het antwoord op bovenstaande vragen niet direct is gecommuniceerd met de Gemeenteraad? Afgelopen dinsdag is de tweede en laatste gesprekronde gevoerd met de kandidaten voor gemeentesecretaris van Someren. We nemen aan dat de logische vervolgstap is dat er binnenkort iemand gepresenteerd gaat worden.

3. Is dat juist? En zo ja, op welk moment wordt deze keuze gemaakt?

4. Bent u het met ons eens dat de periode tot 1 mei voldoende ruimte bood om de nieuwe gemeentesecretaris in te werken? Zo ja, was het dan niet aannemelijker geweest als de huidige gemeentesecretaris gevraagd was om nog een paar weken langer te blijven?

5. Als op een gegeven moment gebleken is dat het voor de gemeentesecretaris niet mogelijk is om langer door te werken, welke afweging is er vervolgens gemaakt om niet de loco-gemeentesecretaris de taken van de gemeentesecretaris tijdelijk over te laten nemen maar een interim-gemeentesecretaris aan te stellen?

6. Volgens het griffienieuws is sinds 9 maart P. Buijtels voor ongeveer 0.5fte als adviseur directie actief binnen onze organisatie. Wanneer is hierover een definitief besluit genomen?

7. Volgens het griffienieuws is deze aanstelling gedaan op advies van de Commissaris van de Koning. Wat was de onderbouwing van de Commissaris van de Koning voor het advies om de heer Buijtels voor te dragen?

8. Volgens het griffienieuws kost het afhandelen van het dossier integriteitsonderzoek veel tijd en capaciteit. Kunt u ons een indicatie geven van waar de tijd en capaciteit naar toe gaan en wat specifiek de rol van de heer Buijtels hierin is en waar hij zich mee bezig zal houden?

9. Na het afscheid van de heer Van Leeuwen op 9 april zal de heer Buijtels zijn honneurs als interim-gemeentesecretaris waarnemen. Hij spreekt zelf van een periode van twee maanden in het ED. Is er vooraf al een exacte einddatum vastgesteld?

10. Kunt u ons aangeven of en zo ja, wat de extra kosten per week zijn van het aanstellen van de heer Buijtels als adviseur directie?

11. We begrijpen uit het griffienieuws dat het MT de aansturing van de organisatie tijdelijk overgenomen heeft. Kunt u een indicatie geven met welke zaken de heer Buijtels zich vooral bezig zal gaan houden?

12. In het griffienieuws staat dat in de afhandeling dossiers integriteitsonderzoek ook processen tegen het licht worden gehouden en verbeteringen worden aangebracht waar nodig. In het krantenartikel staat dat uit een onafhankelijk vervolgonderzoek bleek dat er steken zijn laten vallen. Wordt er met het onafhankelijke vervolgonderzoek aan deze processen gerefereerd? Zo ja, zou u de gemeenteraad hierover kunnen informeren?

13. In het griffienieuws en krantenartikel van 19 maart staat dat de aanstelling van de heer Buijtels op advies van de Commissaris van de Koning is. In de krantenartikelen van 18 maart en 20 maart wordt dat ontkend. Heeft u een idee waardoor hierover verschillende inzichten zijn ontstaan?

14. In het griffienieuws staat dat de ondernemingsraad en het managementteam ingestemd hebben met het verzoek om de heer Buijtels aan te stellen als interim gemeentesecretaris. Van wie kwam dit verzoek?

Fractie Gemeenschapslijst: Bart de Groot, Jos Feijen, Patricia Buis-Iven, Daan Velings, Jan Adriaans.