Schriftelijke vragen Gemeenschapslijst over verkeersdrukte in Lierop

Op donderdag 21 oktober vergadert de gemeenteraad van Someren in de raadzaal in het gemeentehuis.

Op de agenda staan o.a. schriftelijke vragen van de Gemeenschapslijst over de verkeersdrukte in Lierop.

De gestelde vragen zijn:

Hoewel het afgelopen jaar en vorig jaar rustig was op de weg, lijken files en andere verkeersproblemen toch weer meer terug te zijn. Er wordt weliswaar nog altijd meer thuisgewerkt, maar dat leidt niet tot minder drukte op de weg. Uit een onderzoek van TomTom bleek dat er in de laatste twee weken van september weer meer voertuigen op de weg waren dan in dezelfde periode in 2019. Het wordt overal weer drukker en zo dus ook weer in de kern van Lierop. In het verlengde van voorgaand zijn we dan ook allereerst benieuwd wat de status is van de aanpak van doorgaand verkeer in de kern van Lierop?

Niet alleen wij als gemeente Someren, specifiek onze kern Lierop, kennen buitenproportionele verkeersdrukte tijdens de spitsuren, maar ook andere gemeentes, zoals Cranendonck. Zo wordt, of beter gezegd werd, Maarheeze gebruikt als sluiproute bij drukte op de A2. Eerder werd middels een proef met verkeersregelaars gepoogd automobilisten buiten de kern te houden in de spits. Is voor Lierop ook al gekeken naar de dergelijke proef?

Inmiddels is in Maarheeze een vast doseringssysteem geïnstalleerd wat simpelweg met zich meebrengt dat verkeer tijdelijk wordt ‘tegengehouden’ tijdens de spitsuren. Is het college bekend met dit systeem, zoals gehanteerd wordt in Maarheeze?

Zo ja of nee, kan er onderzocht worden of dit systeem wellicht ook in Lierop mogelijk is?

Fractie de Gemeenschapslijst: Bart de Groot, Jos Feijen, Patricia Buis-Iven, Daan Velings, Jan Adriaans.