Schrijfactie Vrouwen Centraal voor Amnesty International in bibliotheek Someren

Vrouwen Centraal uit Someren hield op zaterdag 10 december een schrijfactie voor Amnesty International in de bibliotheek in Someren.

Eric Driessen

Amnesty International hield op deze dag wereldwijd een schrijfactie voor mensen die groot onrecht is aangedaan.

Amnesty International had zes mensen uitgekozen voor wie in actie wordt gekomen.

De deelnemers schreven aan de regeringsleiders die de macht hebben om de ten onrechte vastgezette mensen vrij te laten.

Daarnaast schreven ze de gevangenen zelf om hen een hart onder de riem te steken.

En dat helpt. Vorig jaar zijn twee mensen vrijgelaten door de actie. Vele gevangenen gaven aan dat ze zich zeer gesteund voelden door de kaarten en brieven.

Eric Driessen

Je kunt ook online schrijven: www.writeforrights.nl.

Schrijf een brief, verander een leven!

Eric Driessen