Senzer en Tempo-Team verlengen samenwerking ‘Werk vanuit Bijstand’

Senzer en Tempo-Team Activeerkracht en Participatie blijven de komende jaren de krachten bundelen om mensen vanuit de Participatiewet naar werk te begeleiden.

De expertises en netwerken van werkbedrijf Senzer en Tempo-Team vullen elkaar goed aan. De afgelopen drie jaar zijn al zo’n 600 werkzoekenden aan een baan geholpen. Werkplezier en toekomst bieden in werk staan centraal in de gezamenlijke aanpak.

De verlenging van de samenwerking voor de komende drie jaar is, tijdens een feestelijke bijeenkomst, formeel bekrachtigd.

Mensen kunnen om allerlei redenen in de bijstand komen. Voor deze mensen biedt Senzer inkomensondersteuning en begeleiding naar werk. Voor een groot deel van de werkzoekenden blijven Senzer en het label ActiveerKracht en Participatie van Tempo-Team de komende jaren actief samenwerken. De ondersteuning bestaat onder meer uit een intensief  programma van wekelijkse groepstrainingen en individuele gesprekken op het gebied van solliciteren en werknemersvaardigheden. Als doel wordt afgesproken om - met deze begeleiding - binnen zes maanden na contact werk te hebben gevonden. Een kort en intensief traject naar werk, dat zich inmiddels bewezen heeft.

Voorbeeld

Een van de mensen die via Senzer Tempo-Team, zoals de samenwerking heet, aan de slag is gegaan is Hans Adriaans, die nu als administrateur werkt bij de Kringloopwinkel Helmond. ,,Vanwege corona heb ik helaas geen groepstrainingen kunnen volgen. Maar in de wekelijks gesprekken met mijn participatiecoach van Senzer Tempo-Team heb ik hard gewerkt aan zaken als het juiste cv schrijven en netwerkmogelijkheden benutten. Hierdoor heb ik de moed erin gehouden en het nodige geleerd. Het hield me scherp en bleek ook een goede stok achter de deur. En door de contacten van Senzer Tempo-Team met werkgevers kreeg ik een kans bij de Kringloopwinkel. Een mooie kans, die ik met beide handen heb aangegrepen. Ik ben nu weer onder de mensen en sta niet meer aan de zijlijn. De uitdagingen op het werk geven mij energie en ik voel me op mijn plek. Er wordt een beroep gedaan op mijn kwaliteiten en de toekomst ziet er goed uit. Ik voel me als een vis in het water.’’

Match

Werkgevers in de regio zijn ook geholpen met deze samenwerking. Zij hebben de nodige vacatures en zijn op zoek naar gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Dat is zeker in deze tijd van schaarste en mismatch op de arbeidsmarkt een grote uitdaging. Zo zijn er nu meer vacatures dan werkzoekenden. Senzer en Tempo-Team maken met hun specifieke aanpak de waardevolle match tussen vraag en aanbod.