Sfeervolle jubileumviering 125 jaar H. Maria Presentatiekerk Asten

Op 19 sep­tem­ber is het precies 125 jaar gele­den dat de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten plech­tig is inge­ze­gend en in gebruik geno­men.

Dit jubileum werd op zon­dag 17 sep­tem­ber gevierd.

Rob Fritsen

De fees­te­lij­ke her­den­king begon met een sfeervolle pontificale eucha­ris­tie­vie­ring met hoofd­cele­brant Mgr. Gerard De Korte, Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch en de con­ce­le­branten pastoor Sacha Steijaert, pater Piet Schellens, pastoor Pieter Scheepers, pastor Stefan Schevers, diaken Jack Swaanen, pater A. Heijli­gers en diaken K. Benne­broek.

Rob Fritsen

Deze vie­ring werd mede opge­luis­terd door het Fran­cis­cus Kerk­koor, harmonie St. Cecilia, het Sint Joris­gilde en beiaardier Rosemarie Seuntiëns.

Rob Fritsen

Aan­slui­tend was er in de naast­ge­le­gen pastorietuin een gezellig samen­zijn.

Het feest gaat op woens­dag 20 sep­tem­ber van 13.30 tot 16.30 uur in de kerk verder met een kinder- en jeugdmiddag.

Don­der­dag 21 sep­tem­ber om 20.00 uur is er een concert met Incantare en het Astens Mannen­koor.

Zater­dag 23 sep­tem­ber is er om 15.00 uur een concert met Puur Sangh en Vocal Surprise.

Zon­dag 24 sep­tem­ber is er een vrij­wil­li­gers­mid­dag.

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.