Sluiting van woning in Lierop conform het Damoclesbeleid

De politie heeft op dinsdag 15 juni een controle uitgevoerd op een locatie in Lierop. 

Omdat er drugs gerelateerde zaken zijn aangetroffen heeft burgemeester Dilia Blok besloten dat deze locatie op donderdag 15 juli verzegeld zal worden.

Bij controle van een woning aan de Rijksweg in Lierop heeft de politie een hennepkwekerij aangetroffen en ontmanteld. Er werd daar ook illegaal stroom afgenomen. 

Conform het Damoclesbeleid heeft burgemeester Blok besloten dat deze woning op donderdag 15 juli verzegeld en gedurende drie maanden gesloten zal worden.

Damoclesbeleid

Volgens artikel 13b van de Opiumwet heeft de burgemeester voor de handhaving in drugs in panden de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen. In de praktijk is dit feitelijke sluiting. Het gaat in dit geval om het aantreffen van verdovende middelen uit Lijst 1 en 2 Opiumwet.

Het doel hiervan is het stoppen van drugshandel en -productie om de openbare orde te herstellen.De burgemeester past het Damoclesbeleid toe ter bescherming van de openbare orde, het woon – en leefklimaat en brandveiligheid.

De gemeente Someren hanteert het Damoclesbeleid sinds 17 juli 2014.

Politiecontrole

Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. Als het vermoeden bestaat dat een huurder of eigenaar zich niet aan de regels houdt, wordt hierop gecontroleerd door de politie en/of gemeente. Dit is in het belang van de omgeving, maar ook in het belang van diegenen die er verblijven.

Informatie en tips

Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan de politie doorgeven via tel. 0900-8844. Dit kan ook anoniem per telefoon bij het PIT worden doorgegeven via tel. 0492-587309.

Ook bij Meld Misdaad Anoniem kunnen meldingen worden gedaan via tel. 0800-7000.

Alle tips worden vertrouwelijk behandeld.