Sociale media en gamegedrag op Varendonck College Someren

Het Varendonck College in Someren hield in november een thema-avond over het sociale media- en gamegedrag van kinderen.

Gamen en chatten, vloggen en sexting … online zijn is zeker in de afgelopen periode voor jongeren een onmisbaar deel van het leven.

Welke afspraken zijn reëel over computer- en telefoongebruik?

Ouders kregen op deze avond inzicht in hoe ze internetgebruik en sociale media een plek kunnen geven in de dagelijkse opvoeding.

Twee acteurs van Theatergroep PlayBack en een gespreksleider schetsten via korte scènes een confronterend en hilarisch beeld van hoe het er bij veel gezinnen thuis aan toe gaat. Ze maakten gebruik van ‘terugspeeltheater’, een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind. Playback ging met ouders in gesprek over internetgebruik, sociale netwerken en verleidingen op internet. 

De avond werd afgesloten met een gastspreker die vertelde over haar eigen ervaring en de impact van een puber met gameverslaving. Zij vertelt hoe haar gezin daarmee is omgegaan en wat de gevolgen voor alle gezinsleden zijn.