Somerens Dameskoor huldigt gouden jubilaris Truus van Enckevort-Huijs

Somerens Dameskoor huldigde op zaterdag 1 april jubilaris Truus van Enckevort-Huijs vanwege haar 50-jarig lidmaatschap.

Eric Driessen

Truus ontving de bijbehorende versierselen en een gouden druppel in de speciaal voor Somerens Dameskoor ontworpen koorspeld.

Tijdens de feestavond  in De Platte Vonder bracht het koor een serenade en werd de gouden jubilaris toegezongen met een speciaal voor haar gemaakte tekst waarbij haar muzikaliteit nog eens onder de aandacht gebracht werd.  

Eric Driessen

Truus zingt als alt niet alleen bij Somerens Dameskoor maar ook bij het Lambertuskerkkoor en bespeelt daarnaast de hoorn bij Seniorenorkest Groot-Someren.

De feestelijk dag begon in de ochtend met een lunch en workshop bij Wouterbergen als opmaat voor de festiviteiten rond het 75-jarig jubileum van Somerens Dameskoor, waaromheen nog vele klanken te horen zullen zijn. 

Eric Driessen