Somerens Dameskoor huldigt jubilarissen thuis

Het bestuur bracht de 12½- en 25-jarige jubilarissen een bezoek aan huis. 

Nu de jaarlijkse feestavond, met als vast onderdeel het huldigen van jubilarissen, wederom niet door kon gaan, werd er een bezoek gebracht aan de jubilarissen van 2020 en van 2021.

Ria Janssen en Ine van der Heijden waren  in 2020 25 jaar lid van Somerens Dameskoor. 


Eric Driessen

Marij Leenen is de zilveren jubilaris van 2021. 

Het koperen jubileum was voor Annie Meeuws al in 2020 terwijl Ria Nagel dit jaar 12½ jaar lid is van Somerens Dameskoor is.

Eric Driessen

Helemaal volgens de coronarichtlijnen werd de jubileumspeld door de partners opgespeld. 

Naast een oorkonde ontvingen de jubilarissen als verrassing een toepasselijk lied dat door hen zelf gezongen mocht worden. 

Uiteraard wordt er met verlangen uitgekeken naar het moment dat er groen licht komt voor de koorzang zodat Somerens Dameskoor weer naar buiten kan treden en haar jubilarissen uitbundig kan toezingen.