Somerense molens kleuren oranje

De molens Den Evert in de Einhoutsestraat en De Victor in de Kerkstraat in Someren kleuren oranje.

Dit heeft alles te maken met de campagne ‘Orange the World’, die op 25 november van start is gegaan.

Overal ter wereld worden vrouwen mishandeld, zowel lichamelijk als psychisch. Ook in Nederland en ook in je familie en je buurt.

Met de campagne ‘Orange the World’ wordt de aandacht gevestigd op dit grote probleem.

Molenaars en vrijwilligers van molen De Victor en molen en museum Den Evert doen graag mee met de promotie van deze campagne.