SSE kartrekker in de regio bij KNVB-pilot 7x7 seniorenvoetbal

Om beter aan te sluiten op de wensen en behoefte van de doelgroep 18-34 jaar start de KNVB in seizoen 2021-2022 landelijk met pilots voor de 7x7 spelvorm.

Zowel voor mannelijke als vrouwelijke teams worden deze pilots beschikbaar gesteld.

Nadat uit onderzoek gebleken was dat een groot aantal voetballers binnen de doelgroep 18-34 de spelvorm 7x7, eventueel op een alternatieve speeldag, interessant vond, worden er komend seizoen diverse regionale pilots opgezet.

De laagdrempeligheid, het recreatieve karakter en het spelen op vrijdagavond en zaterdagmiddag biedt de verenigingen de mogelijkheid om deze doelgroep te behouden binnen de club. Deze focusgroep van 18-34 jaar bevindt zich in een levensfase met een veranderende behoefte. Reglementair mag iedereen boven de 18 meedoen, vandaar ook de naam 7x7 18+ (M/V). Ook 7x7 damesteams 18+ kunnen zich dus opgeven voor de pilots.

Regionale initiatiefnemer SSE uit Someren-Eind was al langer in contact met de KNVB omdat bij hen de vraag naar zaterdag seniorenvoetbal al meerdere seizoenen binnen de club terugkwam. In overleg met de KNVB is er vanuit SSE regionaal geïnventariseerd bij een  vijftigtal clubs om te polsen naar de interesse en intentie voor het zaterdagmiddag 7x7 18+ voetbal. Daaruit kwamen voldoende positieve reacties voort om ook deze regio mee te nemen in de pilots.

,,De laagdrempeligheid van het instappen met een vriendenclub van 10 á 12 spelers (m/v), het recreatieve karakter én het spelen op zaterdagmiddag was een oplopende vraag binnen de club. Enerzijds de jeugd die niet op zondag wilde spelen en daardoor stopte na de JO17-JO19. Anderzijds een groep jonge ouders die stopt of twijfelt over het voetbal. En daarnaast de groep spelers die door de drukke werkweek de zondag graag voor zichzelf wilde houden krijgen hiermee de kans om toch een lekker potje recreatief te voetballen met een goede weekendverdeling. Twee keer dertig minuten spelen op een half veld met aansluitend een gezellige derde helft biedt zowel voor de (gestopte) spelers als de clubs veel nieuwe mogelijkheden in de toekomst. We verwachten dan ook dat meer gestopte en/of twijfelende spelers binnen de regio deze mogelijkheid aangrijpen om toch te blijven voetballen”, aldus de secretaris van SSE.

Inmiddels hebben alle voetbalverenigingen uit de hele regio de infosheet voor de 7x7 18+ (M/V) ontvangen en kunnen spelers en teams zich laten informeren binnen hun club of de infosheet opzoeken via de website van SSE en/of de website van de KNVB. Clubs kunnen hun team(s) opgeven tot uiterlijk 20 juni voor de pilots op vrijdagavond, zaterdagmiddag of zondag.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met SSE of de KNVB.