Start CPO-vereniging De Goede Vaart

In Someren-Eind worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe uitbreidingswijk De Goede Vaart.

De werkgroep Wonen in Someren-Eind is sinds vorig jaar bezig om de mogelijkheden van een CPO-project in kaart te brengen.

In een CPO-project ontwerpen en bouwen de toekomstige bewoners samen hun woningen.

Kostenbesparingen en maximale invloed op het ontwerp van de woningen zijn de grote voordelen van een dergelijk CPO-project. 

In de laatste vergadering van de toekomstige bewoners is besloten om definitief te gaan starten met een CPO-project. Hiervoor wordt een vereniging opgericht. Momenteel zijn er al 23 kavels verdeeld; starterswoningen, tweekappers en vrijesectorwoningen.

Vijf bestuursleden hebben zich al bereid verklaard de bestuursfuncties in te vullen.

Hoewel er momenteel nog een tweetal bezwaarschriften de daadwerkelijke start ophouden, gaat het bestuur voortvarend aan de slag in de overtuiging dat het plan er uiteindelijk gaat komen. 

Voor de leefbaarheid en voortbestaan van de verenigingen in Someren-Eind is deze woningbouw erg belangrijk. Er is momenteel nog een beperkt aantal starterswoningen beschikbaar.

Geïnteresseerden voor een starterswoningen kunnen zich aanmelden via woneninsomereneind@gmail.com.