Start crisisnoodopvang De Hoof in Someren

Op dinsdag 29 november kwamen de eerste asielzoekers aan bij de crisisnoodopvang in groepsaccommodatie De Hoof in Someren.

De gemeente Someren heeft besloten tot deze bijdrage aan de crisisnoodopvang om voor twee wintermaanden een einde te maken aan de kortdurende verblijven van deze groep vluchtelingen elders in onze regio.

Eric Driessen

Ondanks de brand, die vorige week plaatsvond, is na goed overleg met alle betrokken partijen besloten om de opvang door te laten gaan. De eerste groep die sinds een aantal weken op twee locaties in de regio verbleef, is naar De Hoof verhuisd. De groep wordt stapsgewijs verder uitgebreid tot maximaal 450 personen.

Eric Driessen

Aangeboden hulp

Naar aanleiding van de brand heeft de gemeente Someren veel hartverwarmende steunbetuigingen ontvangen en is er veel extra hulp aangeboden.

Inmiddels hebben zich zo’n 75 vrijwilligers uit Someren en omgeving aangemeld die op de één of andere manier een bijdrage willen leveren. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten op het gebied van taal, sport, muziek, dansen, creativiteit, wandelen of gewoon door het bieden van een luisterend oor.

Eric Driessen

Daarnaast zijn er spontane aanmeldingen voor hulp gekomen van o.a. studentenverenigingen die jaarlijks in De Hoof verblijven, kinderen die speelgoed willen doneren of kerstattenties willen maken, het lokale verenigingsleven dat hun diensten aanbiedt en een vrijwilligersorganisatie die op een andere crisisnoodopvanglocatie actief is en graag hulp wil bieden.

Onis Welzijn verzamelt alle hulpaanbod en verzorgt de coördinatie.

Samen met deze hulp, Onis Welzijn, de klankbordgroep en de Veiligheidsregio wil de gemeente de asielzoekers de komende twee maanden een goed verblijf bieden.

Wil je je aanmelden voor vrijwilligerswerk, dan kun je contact opnemen met Léon van Dijck van Onis Welzijn, tel. 06-16267071.

Eric Driessen

Op maandag 28 november mocht SIRIS-tv een kijkje komen nemen op De Hoof. U kunt zien wat er allemaal geregeld is en wordt om de noodopvang goed plaats te laten vinden.