Start met doordeweekse H.Missen in Lambertuskerk Someren

In navolging op het ini­tia­tief in Asten wordt op woens­dag 7 juli om 19.00 uur een H. Mis gevierd in de Sint Lambertus­kerk in Someren.

Vanaf dan kan iedereen elke woens­dag en vrij­dag om 19.00 uur naar de Heilige Mis.

Het was de bedoeling dat de vie­ring van de Missen zou plaats­vin­den in de hui­dige doop­ka­pel die tot Maria­ka­pel/dag­ka­pel wordt omge­bouwd. Dit project loopt uit.

Diamanten bruidspaar Smolders Eric Driessen

Pastoor Steijaert wil graag beginnen met de vie­ring van de door­de­weekse H. Mis nu de zomervakantie eraan komt. 

Daarom wordt er gestart in de kerk totdat de Maria­ka­pel/dag­ka­pel klaar is.

Er hoeft voor de door­de­weekse H.Mis niet te wor­den ge­re­ser­veerd.