Startsein communicatiecampagne ‘Skip die trip’

Drugs(gebruik) minder normaal maken is niet één, twee, drie voor elkaar. Toch deinzen de 37 gemeenten in Oost-Brabant, GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant Zuidoost en Novadic Kentron daar niet voor terug.

De komende jaren werken zij stap voor stap samen aan denormalisering van drugsgebruik. Met betrokken partners als politie, het rijk, de provincie én de jongeren en hun omgeving.

Een communicatiecampagne, een groot onderzoek en samenwerking op gebied van regelgeving en handhaving maken hier onderdeel van uit.

Communicatiecampagne

Op maandag 17 mei werd het startsein gegeven voor de hoofdcampagne van het project ‘Skip die trip’. Deze hoofdboodschap werd de afgelopen tijd met input van jongeren bedacht en vormgegeven. Dat werd gedaan door straatinterviews en verschillende sessies met focusgroepen. ‘Skip die trip’ geeft de richting naar het positieve alternatief; niks missen, gewoon lekker leven, feesten, vrienden, erbij zijn …mét de gezonde leefstijl als uitgangspunt.

Rob Fritsen

Voorzitter van de stuurgroep, Theo Maas (wethouder gemeente Someren): “Als overheden willen we natuurlijk het liefst hard roepen ‘doe het niet’. Maar daarmee slaan we de plank mis. Jongeren maken zelf keuzes en hebben lak aan ‘het wijzende vingertje’. Met de campagne willen we vooral informeren, bewustwording creëren en het gesprek aanzwengelen.” 

Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien, wordt de komende jaren zichtbaar. Dat de jongeren en hun omgeving betrokken blijven staat vast, ook dat er verschillende aanvliegroutes nodig zullen zijn. Projectleider Lieke Vogels: “Het zal steeds liggen aan de doelgroep (jongere, jongvolwassen, ouders/verzorgers), de setting (uitgaansleven, thuis, school, sport) en/of de soort drug. Dit thema is te complex om in een boodschap of campagne te vatten. We werken steeds passende interventies en deelcampagnes uit, regionaal én samen met de gemeenten vanuit lokale behoefte.” Bij de uitwerking zijn jongerenbureau Jong en Je Wil Wat en merkenbureau Wakk’r (beiden uit Eindhoven) betrokken. 

Onderzoek

In het najaar wordt daarnaast een groot onderzoek uitgevoerd. Deze monitor richt zich op de norm omtrent drugs(gebruik), hoe deze norm wordt beïnvloed en waarom jongeren willen experimenteren met drugs en/of drugs frequenter gaan gebruiken. De monitor is vooral gericht op houding en gedrag en de uitkomsten leveren belangrijke informatie op voor de interventies die we willen ontwikkelen. Wat heeft prioriteit? Waar moeten we ons op richten? En hoe dan?  De monitor met deze opzet is nieuw en wordt door het ministerie van VWS al proeftuin gezien en (financieel) ondersteund.  

De opzet en uitvoering van de monitor is een samenwerking tussen Novadic-Kentron, GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant- Zuidoost met betrokkenheid en kennis en expertise van Trimbos-Instituut en Radboud Universiteit. 

Samenwerken aan beleid, regelgeving en handhaving

De samenwerking op de schaal van Oost-Brabant heeft als voordeel dat je gezamenlijk eenduidige afspraken en regelgeving kunt maken. Dit schept duidelijkheid in beleid én voorkomt een waterbed effect in de regio. Zo wordt bijvoorbeeld aan de slag gegaan met een regionale en integrale handreiking voor ‘drugs bij evenementen’, een samenwerking met OM, politie en de branche. Ook wordt in de toekomst gekeken naar gezamenlijk optrekken bijvoorbeeld voor horeca en sport.

Regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?

In Oost-Brabant hebben de 37 gemeenten, GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant Zuidoost Brabant en Novadic-Kentron voor in ieder geval vier jaar de krachten gebundeld in het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’. Een samenwerking van deze omvang is uniek in Nederland maar ook hard nodig om een eenduidigheid te krijgen en zo een krachtige vuist te kunnen maken. Aanvullend is er een netwerk van samenwerkingsverbanden waar onder andere politie, OM, de veiligheidsregio, Tascforce RIEC onderdeel van uitmaken. 

Het ministerie van VWS, het ministerie van J&V en de provincie Brabant werken mee en hebben hun (financiële) steun gegeven.