Statement LSH inzake stikstofplannen van het kabinet

De politieke partij LSH maakt een statement inzake de stikstofplannen van het kabinet.

De tekst van het statement:

Stikstofpuinhoop

Volgens LSH heeft het kabinet zichzelf in een stikstofpuinhoop gewurmd en laat boeren bloeden. Onmenselijk, perspectiefloos, niet wettelijk onderbouwd en niet evenredig over de sectoren verdeeld. Onacceptabel.

Een totale sector die wereldwijd geprezen wordt, wordt de nek om gedraaid.

Oproep

Boeren hebben al vaak gedragen en onderbouwde voorstellen gedaan voor realistische reducties die zowel boeren, de natuur als de rest van de economie vooruit helpen. Maar er wordt constant niks mee gedaan. Nul komma nul. De emissiereductiedoelen zijn daarnaast zó belachelijk en onrealistisch hoog dat er een grootschalige kaalslag op het platteland komt zodat het onontkoombaar is dat de leefbaarheid van het platteland en haar dorpen hieronder te leiden heeft. In de Peelregio zijn deze reductiedoelen zelfs 95%.

Onhaalbaar

Om deze reductie te halen is zelfs een totale sanering van de hele veehouderij onvoldoende. Het kabinet beroept zich op doorrekeningen en gegevens uit 2018 en loopt nu vast in een moeras van onwerkbare normen en tegenstrijdigheden.

De verantwoordelijkheid wordt in de schoenen van de provincies geschoven. De impasse die hierdoor ontstaat helpt de natuur bovendien ook niet, zeker omdat er reeds breed gedragen, realistische voorstellen door boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties zijn gedaan. Met ruimte voor nuances, innovatie en een democratisch proces van onderop. Dit kan zo niet meer langer. Tijd dus voor een eerlijke aanpak waarbij alle sectoren proportioneel bijdragen. We moeten een beleid voeren op basis van werkelijk gemeten emissie en depositie en geen trucs meer toepassen. #metenisweten.

LSH is het eens met de mening van het LTO, ZLTO en BBB en is van mening dat dit beleid nooit tot uitvoering mag komen. Wij roepen de provincie Noord-Brabant op om stevig in verzet te gaan hiertegen, roepen ons college op om de onhaalbaarheid aan te kaarten bij de provincie en het Rijk en roepen de Tweede Kamer-fracties van de coalitiepartijen op om zich te roeren. Dit moet worden gerepareerd.