Statement regionale CDA-afdelingen rondom de stikstofplannen in de Peel

De regionale CDA-afdelingen hebben een statement naar de Tweede Kamer en Provinciale Staten gestuurd rondom de stikstofplannen in de Brabantse en Limburgse Peel.

De tekst:

Met de stikstofplannen uit Den Haag voor de Peelregio lijkt het kabinet totaal de weg kwijt.

Afgelopen vrijdag werd ook de Peel regio geconfronteerd met de verschrikkelijke landelijke stikstofplannen ofwel de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

De plannen uit Den Haag lijken er op gericht om de gehele land- en tuinbouw sector rondom de Peelregio te verdrijven enkel om daarmee op termijn hoogveen in de Peel te willen stimuleren.

Vanuit Den Haag wordt de Peelregio met stoere doelen opgezadeld, een stikstofreductie van 95%. Terwijl voor de uitvoering de provincies verantwoordelijk worden gehouden, waarna inwoners uit de Peelregio de gevolgen moeten dragen. Voor deze belachelijke reductiedoelen wordt voorgesteld om 25.000.000.000 euro aan belastinggeld te besteden.

Door de grootste voorstanders voor behoud van de Peel wordt de haalbaarheid van de plannen uit Den Haag ernstig betwijfeld. Van Opbergen van werkgroep Behoud de Peel: “Al zou je de gehele land- en tuinbouwsector in een straal van 10 kilometer rondom de Peel op kopen, dan zit je nog maar op een stikstofafname van 25%”.

Hiermee wordt pijnlijk duidelijk dat de doelen voor een afnamen van 95% voor de Peel, door de land- en tuinbouwsector te verdrijven totaal onrealistisch zijn.

De CDA-afdelingen rondom de Brabantse en Limburgse Peel zijn unaniem van mening dat dit beleid nooit tot uitvoering mag komen. Het is weggegooid geld enkel ter stimulans van hoogveen in de Peel, waarmee een kwalitatief hoogwaardige voedselproducerende beroepsgroep voor de toekomst wordt verdreven zonder dat daarmee ook maar in de buurt te komen van de gestelde doelen.

Wij roepen de CDA-Tweede Kamerfractie op geen verantwoordelijkheid te dragen voor deze doelen. Tevens roepen wij de CDA-Statenfracties uit Noord-Brabant en Limburg op om in gelijke strekking zwaar protest aan te tekenen bij gedeputeerde staten in beide provincies. De provincies mogen niet akkoord gaan met deze ijskoude kaalslag op ons mooie platteland, waardoor boeren en burgers worden verdreven. Dit past niet bij de uitgangspunten van het CDA.

Namens,

CDA Horst a/d Maas

CDA Deurne

CDA Peel en Maas

CDA Asten

CDA Venray

CDA Laarbeek

CDA Nederweert

CDA Someren

CDA Leudal

CDA Gemert-Bakel