Stefan Schevers nieuwe priester in Franciscusparochie

Per 1 ok­to­ber zal Stefan Schevers als pastor (kape­laan) het pas­to­rale team van de Franciscuspa­ro­chie Asten-Someren ver­ster­ken.

Hij is tot op heden werk­zaam in de Wil­li­brorduspa­ro­chie in Eersel.

Pastor Schevers gaat vanaf 1 oktober in de pastorie van Ommel wonen, maar is door bis­schop De Korte niet spe­ci­fiek benoemd voor het bede­vaarts­oord of de paro­chie­kerk in Ommel.

Hij zal pa­ro­chiebreed ingezet worden.

Pastoor Steijaert en kapelaan Schevers zijn geen onbeken­den voor elkaar. Van 2016 tot 2018 hebben zij samen­ge­werkt in de pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus in Kerkdriel in de Bommelerwaard.

Foto Wim Koopman.