Steun voor mkb-ondernemers bij energiebesparing

In de gemeente Asten wordt aan verduurzaming gewerkt.

Het doel is om in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal te zijn. Er is nog een lange weg te gaan

Mkb-ondernemers, die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering.

Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning; twintig procent is voor de rekening van de ondernemer.

Aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 oktober bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm vindt u meer informatie over deze steun bij verduurzaming.