Subsidie voor gezamenlijke lokale omroepen de Peel; 2,5 ton voor journalistieke en organisatorische professionalisering

De lokale omroepen in de Peel krijgen samen een subsidie van € 250.000 om te investeren in de professionalisering van hun lokale journalistieke producten voor radio, tv, internet en social media.

Hiervoor stelt het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek het bedrag beschikbaar aan de samenwerking van DitisHelmond (DIH), DMG Deurne en SIRIS Asten-Someren. Om te komen tot een vorm van samenwerking werden na de zomervakantie door de besturen gesprekken gestart. De nu toegekende subsidie is een welkome katalysator voor het samenwerkingsverband. Bij de drie omroepen bestaat ook het besef dat schaalvergroting een must is om de continuïteit te kunnen waarborgen.  

Rob Fritsen

Eigen identiteit

Komende tijd gaan de omroepen met elkaar bespreken op welke manier de 2,5 ton het meest effectief kan worden ingezet. Dit zal vooral plaatsvinden door het aanstellen van personeel om te komen tot verbetering en uitbreiding van journalistieke lokale content. Daarnaast wordt uiteraard ook geïnvesteerd in de professionalisering van de organisaties en in de backoffice van de omroepen. Bij de samenwerking wensen de lokale mediabedrijven ieder hun eigen identiteit en verzorgingsgebied te behouden.

Synergie

,,De drie omroepen zijn nu nog heel verschillend van elkaar. Met deze subsidie gaan we de organisaties gezamenlijk op een hoger niveau brengen. Hierbij zullen we bekijken hoe we elkaar het beste kunnen aanvullen en versterken op de verschillende facetten", legt Jan van Duren uit. Hij is vanuit het bestuur van DIH woordvoerder namens de drie samenwerkende omroepen. De besturen vinden draagvlak in de organisaties belangrijk en zullen dan ook van begin af aan medewerkers bij het proces betrekken. 

Plek in samenleving

De lokale mediaorganisaties willen de binding met de lokale gemeenschappen blijven behouden. ,,We vinden het belangrijk dat elke omroep die waarde en plek in de lokale samenleving heeft", zegt Van Duren. ,,Door de samenwerking kunnen DIH, DMG en SIRIS dit nog verder uitbouwen zodat we de inwoners van de vier gemeenten nog beter en intensiever op de hoogte kunnen houden van het laatste lokale nieuws".