Succesvolle cursus verenigingsscheidsrechter

In gezamenlijkheid met de KNVB hielden de voetbalverenigingen uit het sportcluster Asten-Someren een succesvolle cursus verenigingsscheidsrechter.

Het initiatief werd door zowel de gemeente Asten als de gemeente Someren financieel ondersteund middels het beschikbare sportbudget.

In vier cursusavonden werd onder begeleiding van een docent van de KNVB en afgevaardigde begeleiders van de verenigingen, theorie en praktijk aan de 17 cursisten van de verschillende verenigingen gedoceerd.

Dinsdag 30 mei vond de laatste cursusavond verenigingsscheidsrechter plaats, die werd afgesloten met een toetsing.

De clusterverenigingen Olympia Boys, SV ONDO, NWC, SV Someren, SSE, SVSH en SV Lierop luidden eerder al de noodklok als het gaat om de aanwas van scheidsrechters en staken met het gezamenlijk cursusaanbod in op werving van nieuwe scheidsrechters.

De urgentie blijft hoog, waardoor de verenigingen bestaande en nieuwe scheidsrechters blijven oproepen om de voetbalwedstrijden te begeleiden.

Naar aanleiding van het succesvolle afgesloten gezamenlijke cursusaanbod, gaan de clusterverenigingen in verder overleg om te kijken hoe een vervolg gegeven kan worden.