KV Klimop in Asten heeft nieuwe kantine en een rookvrij sportterrein

Tweede pinksterdag was een bijzondere dag voor korfbalvereniging Klimop in Asten.

Tijdens het koppelschiettoernooi, waarop met elkaar gezellig een balletje gegooid werd, stond het bestuur ook stil bij twee mooie ontwikkelingen, namelijk de officiële opening van de verbouwde kantine alsmede het rookvrij zijn van deze accommodatie.

Rookvrije accommodatie

,,Roken en sporten gaan niet samen”, vertelt Niek Janssen, voorzitter van de vereniging. ,,Om die reden hebben we als bestuur in samenwerking met de gemeente Asten, Onis Welzijn én de GGD besloten om onze accommodatie per 3 april van dit jaar volledig rookvrij te maken. Immers … Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Samen moeten we het goede voorbeeld geven en de omgeving waar de kinderen komen rookvrij maken''.

Lokaal preventieakkoord

Ook wethouder Janine Spoor is blij met de ontwikkelingen bij KV Klimop. ,,In het lokale preventieakkoord hebben de gezamenlijke partners de ambitie uitgesproken om kinderen en jongeren in een alcohol-, rook- en middelenvrije omgeving te laten opgroeien”, vertelt de wethouder. ,,In een mooie samenwerking tussen Klimop, GGD, Onis Welzijn (vrijwilligerscentrale) en de gemeente is de eerste rookvrije vereniging in Asten nu een feit en dat is iets om trots op te zijn”. De wethouder spreekt de hoop uit dat de Klimop een voorbeeld is voor andere verenigingen in de gemeente Asten. 

Verbouwing kantine

Gedurende het binnenseizoen is er ontzettend veel werk verzet om de kantine te moderniseren. Iets wat niet overbodig was, maar ook voor een relatief kleine vereniging als Klimop, een gigantisch project was. ,,Des te mooier is het om te zien wat het resultaat is geworden”, vertelt de voorzitter. ,,En dat is alleen mogelijk dankzij verschillende  bedrijven uit de regio die hun bijdragen hebben geleverd aan deze verbouwing. En alle vrijwilligers die weken/maanden lang, meerdere dagen per week in de avonduren hebben geholpen bij alle werkzaamheden''.