Thema-avond discriminatie en inclusie

De gemeenteraad van Asten houdt op woensdag 29 september een thema-avond over discriminatie en inclusie in de aula van het Varendonck College aan de Beatrixlaan in Asten.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Doel van de bijeenkomst is om actuele informatie te delen over hoe het brede thema discriminatie leeft in Asten, en in gesprek te gaan met inwoners van Asten die niet vanzelfsprekend meepraten over lokale kwesties: wat kunnen we béter doen?

Programma:

19.30 uur: Inloop

20.00 uur: Opening door avondvoorzitter Neal Petersen

· Welkom door burgemeester Van Extel-van Katwijk en Robert Weijnans (directie Varendonckcollege)

· Korte presentatie TIP-enquête 2020 over discriminatie, racisme en uitsluiting door Klaartje Philipsen van TOP-onderzoek

· Introductie op het thema

20.30 uur:Rondetafelgesprekken met stellingen over Sport, Welzijn en Cultuur, Horeca en Onderwijs

21.15 uur: Gezamenlijke terugkoppeling

21.30 uur: Conclusies en vervolg

22.00 uur: Sluiting

Deze bijeenkomst is voorbereid door een brede raadswerkgroep die hoopt dat eenieder, en juist ook degenen die zich uitgesloten zouden kunnen voelen, zich uitgenodigd voelt om aanwezig te zijn en mee te praten over dit maatschappelijk actuele thema.

Bij vragen hierover kunt u desgewenst contact opnemen met de leden van de werkgroep: Gijs de Jong (gijs.dejong@knvb.nl), Soekena Sabbar (sabbarsoekena@gmail.com), Marcel van Oosterhout (m.vanoosterhout@lijbrandt.nl), Ellen Berkers (ellenberkerscoolen@gmail.com), Lilian Vossen (vossenlilian@gmail.com).

Voor meer informatie www.asten.nl.

De bijeenkomst vindt plaats met inachtneming van de RIVM-richtlijnen (blijf thuis als je verkouden bent, houdt 1,5m afstand, neem voor de zekerheid een mondkapje mee).

Uitgangspunt is dat de aanwezigen toestemming geven om beeldopnamen van deze openbare bijeenkomst te gebruiken. Een kort verslag van de bijeenkomst wordt in de eerstvolgende openbare raadsvergadering vastgesteld.

U wordt verzocht zich vooraf aan te melden via griffier@asten.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier Mariëtte van Erp-Sonnemans. 

Op SIRIS-tv, www.siris.nl en SIRIS-facebook is onderstaand filmpje te zien waarin de leden van de werkgroep ovr deze thema-avond vertellen.