Thema-avond ‘discriminatie en inclusie’ met tachtig deelnemers

De gemeenteraad van Asten hield op woensdag 29 september een thema-avond over discriminatie en inclusie in de nieuwe aula van het Varendonck College in Asten.

Deze bijeenkomst was voorbereid door een brede raadswerkgroep, bestaande uit de initiatiefnemers Soekena Sabbar en Gijs de Jong en de raadsleden Lilian Vossen, Ellen Berkers en Marcel van Oosterhout.

Willem Schoof

Doel van de bijeenkomst was om actuele informatie te delen over hoe het brede thema ‘discriminatie’ leeft in Asten, en in gesprek te gaan met inwoners van Asten die niet vanzelfsprekend meepraten over lokale kwesties: wat kunnen we béter doen?

Tachtig belangstellenden kwamen er op deze avond af.

Willem Schoof

Avondvoorzitter Neal Petersen sprak allereerst met burgemeester Van Extel-van Katwijk en Robert Weijmans (directie Varendonck College) over hun ervaringen met discriminatie en inclusie.

Daarna kwam Klaartje Philipsen van TOP-onderzoek met uitslagen en analyses n.a.v. een TIP-enquête over discriminatie, racisme en uitsluiting in Asten in 2020.

Opmerkelijk was dat de twee vertegenwoordigers van Meldpunt Discriminatie vertelden dat er in 2020 maar twee meldingen zijn binnengekomen van uitingen van discriminatie in de gemeente Asten. Eén van de conclusies was dat het meldpunt niet genoeg bekend is bij de Astense inwoners.

Willem Schoof

Na de rondetafelgesprekken met stellingen over Sport, Welzijn en Cultuur, Horeca en Onderwijs werd er nog gezamenlijk gesproken over de reacties op de diverse stellingen.

Voor de uitslagen van de TIP-enquête zie https://www.asten.nl/zoeken?q=discriminatie.

Op siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.