Thema-avond 'Wonen' gemeente Asten

De gemeente Asten gaat haar woonbeleid actualiseren en een nieuwe woonvisie opstellen.

De gemeente houdt op woensdagavond 29 maart een thema-avond 'Wonen' in de hal van het gemeentehuis.

Onder begeleiding van bureau Companen wordt er gesproken over een viertal thema's: Woonkansen in de kernen, de woningbouwambitie en hoe deze vorm moet krijgen, inspelen op de vergrijzing en toekomstbestendige kwaliteit van de woningvoorraad.

De gemeente hoort graag van inwoners hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen op de woningmarkt en welke opgaven gezien worden voor het toekomstige gemeentelijke woonbeleid.

De input van deze avond wordt gebruikt bij het opstellen van de nieuwe woonvisie.

De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelden voor deze avond kan via e-mail gemeente@asten.nl.