TWC Asten huldigt drie jubilarissen

Tijdens de afgelopen drukbezochte ledenvergadering van TWC Asten werden er drie leden gehuldigd.

Hans van Otterdijk, 25 jaar lid, heeft 12 jaar de bestuursfunctie van secretaris vervuld, vele jaren het clubkampioenschap en de feestavond mede georganiseerd en vele jaren EHBO verleend tijdens de fietsactiviteiten. Hans was de grote animator bij de festiviteiten tijdens het 40-jarig bestaan.

Hans van den Burg, 40 jaar lid, is een aantal jaren vervangend secretaris geweest en actief geweest bij eerdere clubactiviteiten.

Willy Derks, ook 40 jaar lid, is vele jaren actief geweest bij de jaarlijkse verdtoertocht.

Jack Mutsers, 40 jaar lid, was niet aanwezig bij de huldiging.