Twee commissievergaderingen in Someren op één avond

De commissie Ruimte en de commissie Burgers & Bestuur vergaderen op woensdag 8 september in de raadzaal in het gemeentehuis in Someren.

Commissie Ruimte op woensdag 8 september. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 8 juli en behandelen stand van zaken actielijst.

3. Regionale samenwerking.

4. Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.

5. Ingekomen stukken/mededelingen 5a Informatie over jaarrekening 2020 van Metropoolregio Eindhoven. 5b Informatie over vastgestelde begroting 2022 Peelgemeenten. 5c Informatie over jaarstukken 2020 Peelgemeenten.

6. Rondvraag.

Commissie Burgers & Bestuur op woensdag 8 september. Aanvang 20.30 uur.

Agenda:

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 7 juli en behandelen stand van zaken actielijst.

3. Regionale samenwerking.

4. Vaststellen bestemmingsplan Kerkendijk 50 Someren. 5. Vaststellen bestemmingsplan Verhagenstraat 13 en 13a Lierop. 6. Beschikbaar stellen krediet voor opstellen bestemmingsplan voor motorcrossterrein Lierop. 7. Ingekomen stukken/mededelingen. 7a Informatie over aanhouden principeverzoeken ruimte voor ruimte. 8. Rondvraag. 

Beide commissievergaderingen zijn live op SIRIS-radio te beluisteren.