Twee leden EAD 40 jaar lid van KNDB

Tijdens de jaarvergadering van EAD op vrijdag 14 juli werden er twee leden in het zonnetje gezet.

Rini van Oosterwijk en Adrie van Outheusden werden gehuldigd omdat zij 40 jaar lid zijn van de KNDB. 

Voorzitter Piet van Rens speldde Rini en Adrie de bondsspeld op en overhandigde hen een bosje bloemen.