SIRIS.nl

Uitreiking verkeersdiploma's op de Mariaschool

Op dinsdag 25 mei werd in Someren het praktisch verkeersexamen voor de groepen 7 en 8 van de Somerense basisscholen gehouden.

Maar liefst 278 leerlingen namen deel aan en slaagden voor het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland-afdeling Someren.

Verkeersdiploma uitreiking Mariaschool Eric Driessen

Maandag 31 mei vond de uitreiking van het verkeersdiploma plaats op het schoolplein van de Mariaschool in Someren.

De politieagenten Gijs en Eduard reikten de diploma's uit.