Uitzonderlijke waterpiek onder controle in onze regio

Er valt veel regen in het zuiden van het land en een uitzonderlijke Maasgolf is onderweg. 

Uitgaand van de huidige verwachtingen levert dit geen grote problemen op in het werkgebied van Waterschap Aa en Maas.

Zowel het watersysteem als de Maasdijk kunnen deze piek aan, mede omdat de piek in het watersysteem, veroorzaakt door de regen, niet tegelijk loopt met de piek van de Maasgolf.

Situatie hoge Maaswaterstand en watersysteem

Door extreme regenval in het stroomgebied van de Maas moet de Maas grote hoeveelheden water afvoeren. Dit veroorzaakt een zogenaamde Maaswatergolf. Deze is nu onderweg. De piek van de golf wordt vannacht verwacht in Maastricht en twee dagen later in het werkgebied van Aa en Maas. Op dit moment is de inschatting dat er tijdens de piek >3.000 m3 (3 miljoen liter) per seconde door de Maas stroomt. Dat is ongeveer 60% van wat de Maas aan kan in Brabant. De verwachting is daarom dat er geen problemen ontstaan vanuit de Maas.

Dit geldt ook voor het watersysteem. Tot nu toe heeft de regen van de afgelopen dagen en vandaag niet tot grote problemen geleid. De verwachting is dat dat ook de komende dagen niet gebeurt. De sloten en beken kunnen de regen voldoende opvangen. Hiervoor is wel een aantal maatregelen getroffen.

Maatregelen

Om de piek de baas te kunnen en te zorgen dat er in het werkgebied van Waterschap Aa en Maas geen wateroverlast ontstaat, zijn en worden de volgende maatregelen getroffen:

- Sluiten van 20 sluizen die water afvoeren vanuit het gebied naar de Maas. De sluitingen worden zo laat mogelijk uitgevoerd zodat overtollig water van de huidige regenval in het werkgebied nog naar de Maas kan worden afgevoerd. Als ze die niet afsluiten stroomt Maaswater het gebied in

- Extra inspecties langs de dijken om te kijken of er beschadigingen zijn aan de dijk of situaties die een beschadiging kunnen veroorzaken.

- Om schade aan de dijk te voorkomen en te voorkomen dat er ongelukken ontstaan door het hoge water worden alle werkzaamheden op en langs de Maasdijk gestopt (zoals maaien en bouwwerkzaamheden).

- De sloten en beken zijn gemaaid dus kunnen het water goed afvoeren.

- Er is constant nauw overleg met Rijkswaterstaat (over het waterpeil en afvoer naar de Maas), waterschap Limburg en waterschap De Dommel zodat ze in kunnen spelen op elkaars situaties en elkaar helpen als dat nodig blijkt.

- Op diverse plekken waar het al nat is, zijn stuwen omlaag gezet om meer regenwater op te kunnen vangen. Zodra het kan, gaan deze weer omhoog.