Varendonck Collegetour met Splinter Chabot

Schrijver Splinter Chabot bezocht op vrijdag 19 november het Varendonck College in Asten.

Splinter Chabot is schrijver van het succesvolle boek ‘Confettiregen’ waarin hij schrijft over de ontdekkingstocht naar hoe je jezelf kan zijn en ook de worsteling beschrijft die deze ontdekkingstocht voor hem was.

Willem Schoof

De vakgroep Nederlands van het Varendonck College koos dit boek als klassikaal boek in het kader van leesbevordering en tegelijkertijd is ‘Confettiregen’ de afgelopen periode gelezen door alle leerlingen van Havo en Vwo 4. Daarnaast hebben ze het boek bestudeerd en besproken en hebben ze er een toets over gemaakt.

Willem Schoof

De leerlingen hebben allemaal een exemplaar van ‘Confettiregen’ gekregen van school, onder andere omdat de thema's, die in het boek aan bod komen, aansluiten bij het thema Burgerschap, een van de pijlers uit de onderwijsvisie van het Varendonck College.

Willem Schoof

In een College Tour-achtige setting ging Splinter Chabot in gesprek met de leerlingen uit Havo en Vwo 4.

Willem Schoof

De leerlingen hadden vragen voorbereid en een selectie daarvan werd tijdens de ontmoeting door de leerlingen zelf gesteld worden.

Gespreksleider was Tim Metzemaekers, docent Nederlands op het Varendonck College.

Willem Schoof

Na afloop van de talkshow nam Splinter Chabot ruim de tijd om de boeken van de leerlingen te signeren met een persoonlijke boodschap.

Willem Schoof

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.